Chcete zažít školení v pohybu? Setkáváte se na svém pracovišti s problémovým chováním ze strany klientů? Chcete absolvovat nácvik základních technik šetrné sebeobrany na vlastní kůži?

Objednejte si kurz ŠETRNÁ SEBEOBRANA V PODMÍNKÁCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB …… https://vzdelavani.socialniagentura.cz/produkt/setrna-sebeobrana-v-podminkach-socialnich-sluzeb/