Podobně, jako Kryštof Kolumbus, který se vydal hledat nové kraje, i my objevujeme krásy města, ze kterého vyplul! Nejvíce nás ovšem nadchla nová spolupráce s Inercia Digital, Huelva, Spain! Během našeho setkání vzájemně poznáváme pracovní náplň toho druhého, ale hlavním tématem tohoto vzdělávacího kurzu bylo rozvíjení digitálních dovedností dospělých pro 21. století.

A to nám jde! Spojit příjemné s užitečným! 😊 S nadšením pokračujeme ve vzdělávání i během společného oběda, kde si předáváme informace nejen z pracovní oblasti, ale i o koloritě našich národů. Náš čtyřčlenný tým nabírá od 3. – 10.10. 2022 profesionální zkušenosti, cenné vědomosti a také nové kontakty!