Návštěva senátora Pavla Fischera v Sociální agentuře

Dne 30. 9. 2019 byl u nás v Sociální agentuře na přátelské návštěvě pan senátor Pavel Fišer. Cílem jeho návštěvy bylo seznámit se s fungováním Sociální agentury a systémem naší práce nejen v sociální oblasti.

Pana senátora, kromě jiného, zaujal náš projekt Help linek, který realizujeme s řadou firem v oblasti jejich společenské odpovědnosti.

Projekt firemních help linek je součástí Poradenského a vzdělávacího centra Sociální agentury, poněvadž se jedná ryze o komerční činnost. Služby help linek jsou zpoplatněny a zisk investujeme do neziskových aktivit naší organizace.

Zaměstnancům firem dokážeme pomoci nejen v oblasti dluhové problematiky, ale i v oblasti sociálně právního poradenství jako je např. pomoc při rozvodovém a dědickém řízení nebo při řešení pracovně právní problematiky. Další oblastí podpory je poradenství v krizové/ stresové  situaci, které velmi často souvisí s již zmiňovanými problémy, které zaměstnanec na help lince  řeší. Tento segment help linky zajišťuje tým externích psychologů a psychoterapeutů. Poslední oblastí podpory je sociálně –zdravotní poradenství, které se zaměřuje především na  vytipování vhodné sociální služby pro rodinného příslušníka zaměstnance nebo získání potřebných kompenzačních pomůcek.

Projekt byl zahájen v roce 2016 zahájením spolupráce s firmou AGC Automotive Czech v Chudeřicích, která hledala sociálního partnera na řešení problémů svých zaměstnanců souvisejících se zadlužením. Postupem času jsme podporu zaměstnancům rozvinuli i do dalších oblastí. Rozdíl mezi již zavedenými koncepty podobné podpory je především v řešení problémů zaměstnance formou osobních schůzek a tematického záběru help linky, který zatím nemá v České republice obdoby. V loňském roce jsme za tento projekt získali i několik prestižních ocenění, které nám kromě reklamy a dalších firemních zákazníků umožnily zahájit spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje na dalším „vyztužení“ celého projektu. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci firem a jejich nejbližší členové rodiny. V současné době projekt help linky zajišťujeme v šesti velkých firmách v regionu a další se nám hlásí. Jedná se o firmy podnikající v automobilovém a papírenském průmyslu, dále z oblasti výroby hraček a metalurgie. Nechceme jít pouze cestou kvantity, ale především udržet kvalitu poskytovaných služeb u stávajících partnerů. Možnosti a limity našeho  projektu teď zkoumáme s experty Inovačního centra Ústeckého kraje a pevně věřím, že velmi  brzy vytvoříme soubor nezbytných strategií pro další rozšíření help linek v regionu.

Pan Fišer byl při společné debatě seznámen s celým systémem fungování našich help linek a systémem nastavené spolupráce s našimi dosavadními partnery. V čase, který jsme spolu mohli trávit, byla nastolena i  mnohá jiná témata obohacující všechny zúčastněné strany, včetně vedení Sociální agentury a zástupců vedení firmy AGC Automotive Czech.

Děkujeme panu senátorovi za jeho čas a energii a budeme se těšit na další setkání při naší další případné spolupráci.

0 replies

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte nám napsat!

Napsat komentář