Pojďte se s námi vzdělávat

V duchu motta „Učíme to, co umíme“ bychom Vás rádi nasměrovali na naši širokou nabídku našich vzdělávacích programů.

Pomůžeme Vám definovat Vaše potřeby a zorganizovat vzdělávací kurz – ať už u nás nebo u Vás! Naším cílem je přednostně kvalita vzdělávacích kurzů a spokojenost našich frekventantů nikoliv kvantita a prvoplánový zisk.

Všechny naše kurzy jsou vedeny oborníky z obchodní i neziskové sféry na dané téma. Nabízíme pestrou, kvalitní a dostupnou paletu vzdělávacích kurzů pro:
✔️ poskytovatele sociálních služeb
✔️ pečující osoby
✔️ pěstouny
✔️ sociální pracovníky na úřadech

Velká část témat je akreditovaných u MPSV, ale nabízíme i kurzy neakreditované dle požadavků a potřeb našich zákazníků.

Máte dotazy? Zajímá Vás celá škála nabídky? Detailní informace o našich kurzech naleznete na našem e-shopu.

Pozvánka na kurz pracovníka v sociálních službách

Nestihli jste se přihlásit do březnového Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách? Nevadí, další možnost máte už v květnu!

10. 5. 2022 začínáme a do letních prázdnin (30. 6. 2022) budete mít hotovo!

Tak neváhejte a přihlaste se! ✅ Na dovolené už pak nemusíte myslet na to, že máte kurz teprve před sebou. Náš profesionální lektorský tým a koordinátorka rekvalifikačních kurzů se na Vás těší.

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat. Objednávku kurzu můžete pohodlně zadat na našem e-shopu.

Lektorský kemp

POPRAVIT, NE PROPUSTIT! či POPRAVIT NE, PROPUSTIT!

I takhle mohou probíhat naše kurzy. Sociální agentura spolupracuje s celou řadou lektorů z neziskové a obchodní sféry. Lektorský tým vnímáme jako součást kmenového týmu Sociální agentury a je pro nás velmi důležitý v rámci celé naší činnosti.

Mezi stěžejní akce, které pořádáme každý rok pro naše lektory, patří i „Lektorský kemp“.

Lektorský kemp je příležitostí setkat se s ostatními kolegy z týmu, sdílet své zkušenosti, vzájemně se inspirovat a vylepšovat svou odbornou lektorskou způsobilost. Zároveň máme možnost jako koordinátorky získat zpětnou vazbu na naši práci a případně se dohodnout na změnách v systému spolupráce.

Každý rok „ladíme“ na lektorském kempu trošku jiné téma. V loňském roce jsme se zaměřili na dovednosti z oblasti online vzdělávání a letošní rok byl ve znamení rétoriky – tedy jak se dobře rozmluvit před veřejným vystupováním, jak lze pracovat s dechem při mluvě a jakým způsobem je možné nalézt své vnitřní těžiště, abychom se cítili silní.

I malá pomoc je velký čin

Sociální agentura svým drobným finančním příspěvkem ve výši 10.000,- vyjadřuje podporu lidem na Ukrajině. Děkujeme organizaci Člověk v tísni za uspořádání sbírky SOS Ukrajina.

Co minulý rok (ne)přinesl a jaké jsou naše plány

Sociální agentura má 6 oblastí činnosti, kde se navzájem prolínají neziskové i ziskové aktivity vedoucí k naplňování ústředního poslání organizace „Usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění“. Poněvadž je nabídka aktivit pro veřejnost poměrně široká, rádi bychom Vám jednotlivé úseky a programy představili detailněji. Vedoucí úseků či koordinátoři programů se s Vámi podělí nejenom o zajímavé informace a zkušenosti z minulého roku, ale i o plány v roce letošním.

 

Bc. Barbora Rychtaříková je vedoucí úseku poradenství a vzdělávání a koordinátorkou rekvalifikací. Vystudovala Podnikovou ekonomii a management na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Pracovala v bankovním sektoru a pozici účetní v soukromé firmě. Její silné organizační a komunikační schopnosti dokáží zajistit hladký průběh zakoupených služeb a spokojenost vracejících se zákazníků a stále nových zájemců.

 

Můžete se pokusit stručně charakterizovat činnost úseku?

Úsek Poradenského a vzdělávacího centra (PVC) nabízí své služby zejména v oblasti vzdělávání. V naší nabídce máme řadu témat akreditovaných u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pro pracovníky, kteří pracují v sociálních službách, jsou pěstouny, anebo pečujícími osobami. Můžeme však nabídnout i celou řadu neakreditovaných témat dle požadavků koncových zákazníků. Realizujeme kurzy buď v našich moderních bezbariérových učebnách, nebo je můžeme zajistit v organizaci tzv. „na klíč“, tedy přímo v místě výkonu práce účastníků kurzu. Dále máme v rámci akreditací MPSV a MŠMT schváleno několik rekvalifikačních kurzů, včetně Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Spolupracujícím organizacím poskytujeme také odborné poradenství (řešení standardů kvality, swot-analýzy, příprava na inspekci apod.) a zajišťujeme pravidelné týmové, individuální a případové supervize. Snažíme se ke všem svým zákazníkům mít individuální přístup a řešit jejich požadavky na míru. Koordinátorky vzdělávání ve spolupráci s početným lektorským týmem jednají na základě svých dlouholetých zkušeností a dle již ustálených pravidel v souladu s etickým kodexem Sociální agentury.

Ovlivnila činnost Vašeho úseku v loňském roce Covid situace? 

Covid situace ovlivnila fungování úseku PVC velmi výrazně a to z důvodu, že do té chvíle jsme realizovali veškeré vzdělávání, poradenství a supervize pouze prezenčně, což z důvodu pandemie nebylo po určitou dobu (nouzové stavy) vůbec možné. Naráželi jsme na omezení nejen v rámci opatření vyhlášené vládou, ale také na podmínky MPSV v rámci realizace akreditovaného vzdělávání, které nebylo možné po nějakou dobu realizovat jinak než prezenčně. Tato doba nám přinesla nutnost, zamýšlet se nad realizací kurzů online formou. Situace nás „donutila“ aktivně se vzdělávat v této oblasti, a proto jsme hned na začátku covidového období připravili pro naše lektory Lektorský kemp na téma online vzdělávání. Naši lektoři, kteří dosud s online vzděláváním neměli zkušenost, měli možnost posunout své lektorské dovednosti na další úroveň. Získali jsme tak konkurenční výhodu a byli připraveni na možnost nabízet naše kurzy v online formě, což nám záhy oficiálně umožnilo i příslušné ministerstvo a nyní můžeme svým zákazníkům nabízet obě formy vzdělávání. Považujeme za velký úspěch, že jsme se dokázali přizpůsobit této nové situaci a zároveň se nám podařilo naši nabídku rozšířit. To samé se týká našich zákazníků, kteří byli z počátku k online vzdělávání skeptičtí, ale dokázali se postupem času „naladit“ na nové podmínky. Nakonec máme dojem, že „nucené“ rozšíření nabídky vzdělávání o online formu je přínosné pro všechny zúčastněné.

Co nového chystáte v roce 2022 pro své zákazníky?

Díky zmiňovanému rozšíření nabídky našeho vzdělávání o online formu kurzů, jsme připraveni vzdělávat naše zákazníky po celé ČR. Již nyní se nám do online kurzů hlásí zájemci z jiných krajů a oslovují nás organizace, které reagují na naše nabídky vzdělávání z míst, kde jsme dosud vzdělávání nerealizovali. Chtěli bychom tedy udržet a posilovat naší pozici na trhu vzdělávání po celé ČR a navázat tak další kontakty s novými zákazníky. Jako každý rok chystáme nové akreditace na témata, která přinášejí do portfolia sami lektoři anebo na základě poptávky našich zákazníků. Takže naši příznivci se mohou těšit na rozšíření naší stávající nabídky jak v prezenční tak online formě. Můžeme slíbit, že si udržíme vůči našim zákazníkům individuální přístup a v rámci našich možností se budeme snažit vyhovět jejich požadavkům.

Chcete více vědět o fungování naší firemní „help linky“? Jste společensky odpovědným zaměstnavatelem a přemýšlíte o zajímavém benefitu pro své zaměstnance? Informace se dočtete zde.

Jaké sociální služby nabízí naše organizace veřejnosti? Jakou podobu může mít poskytovaná podpora lidem se zdravotním znevýhodněním? Informace se dočtete zde.

Hledáte zaměstnání pro sebe či někoho ve Vašem okolí, který má zdravotní znevýhodnění? Jste zaměstnavatelem a chcete s námi spolupracovat? Informace se dočtete zde.

Máte volný čas a chcete být užiteční? Chtěli byste pomáhat lidem a nevíte, kde začít? Jak se stát dobrovolníkem v naší organizaci a pozitivně „otočit kormidlem“ na Vaší životní cestě? Informace se dočtete zde.

Chcete na nelehkém začátku Vaší pracovní kariéry získat cenné zkušenosti? Cítíte potřebu změny ve Vašem zaměstnání a chybí Vám inspirace od zkušeného kolegy? Hledáte cestu k propojení teoretických znalostí s ověřenou praxí? Jste studentem nebo máte zájem o odbornou stáž v naší organizaci? Informace se dočtete zde.

Sociální agentura se přidala k Posilujeme Česko!

Sociální agentura se přidala k inciativě na podporu neziskových organizací, která působí v celé České republice Posilujeme Česko!

Rozhodli jsme se tak učinit především z důvodů, že naše deklarované hodnoty v organizaci jsou v souladu s touto založenou inciativou:
✅ Věříme v demokracii, rovnost a toleranci ve společnosti
✅ Řešíme problémy lidí, kteří nemají vždy možnosti hájit svá práva samostatně
✅ Informujeme veřejnost o našich aktivitách a věříme, že to je cesta pro získání její důvěry

Při této příležitosti ředitel organizace poskytl rozhovor, který se týkal nového Centra sociální rehabilitace, kde naši kolegové mohou s lidmi se zdravotním znevýhodněním trénovat jejich dovednosti – zejména vaření, osobní hygienu, péči o domácnost, přípravu na zaměstnání či komunikaci se svým okolím.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách již v březnu!

Při začátku nového roku nám dovolte Vás pozvat do našeho Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách!

Naše nová akreditace MPSV nám umožňuje realizovat tento vzdělávací kurz, který Vás připraví na práci v sociálních službách ONLINE formou. Pojďte do toho s námi a vzdělávejte se z pohodlí Vašeho domova či kanceláře!

Stále váháte? Přečtěte si recenze od několika absolventek posledního Kvalifikačního online kurzu:
Paní L.: V kurzu jsem se naučila mnoho nového, např. že se dá pro klienty udělat mnohem více, pokud jsou k tomu přizpůsobené podmínky pro práci.
Paní P.: Nejvíce mě v kurzu zaujala témata standardů kvality a individuálního plánování. Vše bylo na jedničku.
Paní O.: S kurzem jsem byla velmi spokojená, hodně mi to dalo. Kurz byl profesionálně a perfektně veden.
Paní K.: Jelikož jsem v sociálních službách zatím nepracovala, tak mi kurz dal strašně moc a pomohl mi zorientovat se ve všech tématech. Myslím, že kurz mě připravil na práci v sociálních službách a nemám žádné připomínky k organizaci kurzu. Byla jsem spokojená.

K online výuce potřebujete jen několik věcí:
✅ stabilní internet
✅ počítač nebo notebook s kamerou a mikrofonem

Žádné další vybavení není třeba, není třeba ani instalovat jakýkoliv software. Tak jednoduché to je! Online výuka bude probíhat v prostředí MS Teams. Jak na to, Vás rádi předem naučíme.

Detailní informace o kurzu včetně jednotlivých témat a časové dotace se dozvíte na našem e-shopu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

PF 2022

Přejeme klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví do nového roku!
Tým Sociální agentury ⛵️

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Pojďte se s námi vzdělávat ONLINE! 

Přidejte se ke skupině již přihlášených účastníků do Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách!

Informace ke kurzu:
➡️ Termín: 10. 11. 2021 do 12. 1. 2022 (Ještě je čas se k nám přidat!)
➡️ Cena: 7.900,- Kč za jednoho účastníka (Pokud budete potřebovat, můžete kurz zaplatit na 2 – 3 splátky bez navýšení)
➡️ Kurzy se uskuteční v online prostředí aplikace MS Teams – budete po přihlášení pozváni prostřednictvím odkazu v e-mailu. Připojíte se jednoduše pomocí našeho návodu, který vám před konáním kurzu zašleme
➡️ Pokud budete potřebovat pomoci s technickou stránkou online spojení, budeme Vám k dispozici

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Zašleme vám detailnější informace ke kurzu včetně harmonogramu výuky a přihlášky.

Sociální agentura bude čerpat zkušenosti v zahraničí!

V rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých byl podpořen projekt spolupráce se zahraničními partnery z Kypru, Francie a Španělska.

Čekají nás kurzy, semináře i panelové diskuse zaměřené na problematiku pracovní rehabilitace, sociálních služeb nebo vzdělávání dospělých. Zaměstnanci tak získají možnost k vzájemnému načerpání nových zkušeností a navázání kontaktů s kolegy z dalších organizací.