VZDĚLÁVÁME V RÁMCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 „Nových výzev ve vzdělávání se nebojíme“

 Zdravá komunikace – ŘEKNI TO NAPŘÍMO, Internet – zdroj informací i nebezpečí, Finanční gramotnost – odpovědnost k životu a nebo Domácí násilí a stallking. Nejen tato témata jsme připravili ve spolupráci s Městským úřadem v Rumburku pro skupinu dětí a mladistvých v rámci projektu „Bezpečnost a prevence kriminality v Rumburku 2023–2025“ v rámci klíčové aktivity „KA 6 | Boj s diskriminací pro děti, mladistvé a rodinné příslušníky“ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PLUS.

 

 

 

Operační program Zaměstnanost plus Bezpečnost a prevence kriminality
v Rumburku 2023 – 2025
CZ.03.02.01/00/22_018/0000945

 

 

„Vzděláváme vedoucí pracovníky v sociálních službách“

Manažerské vzdělávání ve firemním prostředí je zcela běžný pojem a nikoho z nás pravděpodobně nepřekvapí, ovšem na vzdělávání manažerů nebo vedoucích pracovníků v sociálních službách jako by se zapomnělo. V rámci veřejné zakázky Krajského úřadu Ústeckého kraje „Realizace vzdělávání pracovníků středního managementu u poskytovatelů sociálních služeb působících na území Ústeckého kraje“ realizujeme v letošním roce celkem 24 akreditovaných kurzů pro vedoucí pracovníky.

 

 

 

„Realizujeme vzdělávání pro pracovníky v přímé péči vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“

Sociální agentura není jen vzdělávací agenturou, ale také registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, a proto dokážeme velmi intenzivně vnímat vzdělávací potřeby sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V rámci KA2 – Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v Ústeckém kraji v projektu „Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji“ spolufinancovaného Evropskou unií z programu OPZ+ realizujeme veřejnou zakázku pro Krajský úřad Ústeckého kraje, která je zaměřena na pracovníky v přímé péči z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénních programů a odborného sociálního poradenství na území Ústeckého kraje. Celkem se jedná o 96 akreditovaných kurzů, které postupně proběhnou v letošním a příštím roce na čtyřech místech Ústeckého kraje.