Co minulý rok (ne)přinesl a jaké jsou naše plány

Sociální agentura má 6 oblastí činnosti, kde se navzájem prolínají neziskové i ziskové aktivity vedoucí k naplňování ústředního poslání organizace „Usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění“. Poněvadž je nabídka aktivit pro veřejnost poměrně široká, rádi bychom Vám jednotlivé úseky a programy představili detailněji. Vedoucí úseků či koordinátoři programů se s Vámi podělí nejenom o zajímavé informace a zkušenosti z minulého roku, ale i o plány v roce letošním.

 

Bc. Barbora Rychtaříková je vedoucí úseku poradenství a vzdělávání a koordinátorkou rekvalifikací. Vystudovala Podnikovou ekonomii a management na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Pracovala v bankovním sektoru a pozici účetní v soukromé firmě. Její silné organizační a komunikační schopnosti dokáží zajistit hladký průběh zakoupených služeb a spokojenost vracejících se zákazníků a stále nových zájemců.

 

Můžete se pokusit stručně charakterizovat činnost úseku?

Úsek Poradenského a vzdělávacího centra (PVC) nabízí své služby zejména v oblasti vzdělávání. V naší nabídce máme řadu témat akreditovaných u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pro pracovníky, kteří pracují v sociálních službách, jsou pěstouny, anebo pečujícími osobami. Můžeme však nabídnout i celou řadu neakreditovaných témat dle požadavků koncových zákazníků. Realizujeme kurzy buď v našich moderních bezbariérových učebnách, nebo je můžeme zajistit v organizaci tzv. „na klíč“, tedy přímo v místě výkonu práce účastníků kurzu. Dále máme v rámci akreditací MPSV a MŠMT schváleno několik rekvalifikačních kurzů, včetně Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Spolupracujícím organizacím poskytujeme také odborné poradenství (řešení standardů kvality, swot-analýzy, příprava na inspekci apod.) a zajišťujeme pravidelné týmové, individuální a případové supervize. Snažíme se ke všem svým zákazníkům mít individuální přístup a řešit jejich požadavky na míru. Koordinátorky vzdělávání ve spolupráci s početným lektorským týmem jednají na základě svých dlouholetých zkušeností a dle již ustálených pravidel v souladu s etickým kodexem Sociální agentury.

Ovlivnila činnost Vašeho úseku v loňském roce Covid situace? 

Covid situace ovlivnila fungování úseku PVC velmi výrazně a to z důvodu, že do té chvíle jsme realizovali veškeré vzdělávání, poradenství a supervize pouze prezenčně, což z důvodu pandemie nebylo po určitou dobu (nouzové stavy) vůbec možné. Naráželi jsme na omezení nejen v rámci opatření vyhlášené vládou, ale také na podmínky MPSV v rámci realizace akreditovaného vzdělávání, které nebylo možné po nějakou dobu realizovat jinak než prezenčně. Tato doba nám přinesla nutnost, zamýšlet se nad realizací kurzů online formou. Situace nás „donutila“ aktivně se vzdělávat v této oblasti, a proto jsme hned na začátku covidového období připravili pro naše lektory Lektorský kemp na téma online vzdělávání. Naši lektoři, kteří dosud s online vzděláváním neměli zkušenost, měli možnost posunout své lektorské dovednosti na další úroveň. Získali jsme tak konkurenční výhodu a byli připraveni na možnost nabízet naše kurzy v online formě, což nám záhy oficiálně umožnilo i příslušné ministerstvo a nyní můžeme svým zákazníkům nabízet obě formy vzdělávání. Považujeme za velký úspěch, že jsme se dokázali přizpůsobit této nové situaci a zároveň se nám podařilo naši nabídku rozšířit. To samé se týká našich zákazníků, kteří byli z počátku k online vzdělávání skeptičtí, ale dokázali se postupem času „naladit“ na nové podmínky. Nakonec máme dojem, že „nucené“ rozšíření nabídky vzdělávání o online formu je přínosné pro všechny zúčastněné.

Co nového chystáte v roce 2022 pro své zákazníky?

Díky zmiňovanému rozšíření nabídky našeho vzdělávání o online formu kurzů, jsme připraveni vzdělávat naše zákazníky po celé ČR. Již nyní se nám do online kurzů hlásí zájemci z jiných krajů a oslovují nás organizace, které reagují na naše nabídky vzdělávání z míst, kde jsme dosud vzdělávání nerealizovali. Chtěli bychom tedy udržet a posilovat naší pozici na trhu vzdělávání po celé ČR a navázat tak další kontakty s novými zákazníky. Jako každý rok chystáme nové akreditace na témata, která přinášejí do portfolia sami lektoři anebo na základě poptávky našich zákazníků. Takže naši příznivci se mohou těšit na rozšíření naší stávající nabídky jak v prezenční tak online formě. Můžeme slíbit, že si udržíme vůči našim zákazníkům individuální přístup a v rámci našich možností se budeme snažit vyhovět jejich požadavkům.

Chcete více vědět o fungování naší firemní „help linky“? Jste společensky odpovědným zaměstnavatelem a přemýšlíte o zajímavém benefitu pro své zaměstnance? Informace se dočtete zde.

Jaké sociální služby nabízí naše organizace veřejnosti? Jakou podobu může mít poskytovaná podpora lidem se zdravotním znevýhodněním? Informace se dočtete zde.

Hledáte zaměstnání pro sebe či někoho ve Vašem okolí, který má zdravotní znevýhodnění? Jste zaměstnavatelem a chcete s námi spolupracovat? Informace se dočtete zde.

Máte volný čas a chcete být užiteční? Chtěli byste pomáhat lidem a nevíte, kde začít? Jak se stát dobrovolníkem v naší organizaci a pozitivně „otočit kormidlem“ na Vaší životní cestě? Informace se dočtete zde.

Chcete na nelehkém začátku Vaší pracovní kariéry získat cenné zkušenosti? Cítíte potřebu změny ve Vašem zaměstnání a chybí Vám inspirace od zkušeného kolegy? Hledáte cestu k propojení teoretických znalostí s ověřenou praxí? Jste studentem nebo máte zájem o odbornou stáž v naší organizaci? Informace se dočtete zde.

0 replies

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte nám napsat!

Napsat komentář