image

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v ČESKÉ LÍPĚ

Termín
16.02.2021
Cena
7 900 Kč /osoba
Místo
Česká Lípa -
Max. počet účastníků
24 osob
Popis
Hledáte pracovní uplatnění v sociálních službách a chybí Vám potřebná kvalifikace? Pracujete v sociální službě a hrozí Vám ztráta pracovního místa? Chcete získat více informací o fungování moderní sociální služby? Hledáte nové podněty a inspiraci pro vaši práci? Kurz patří mezi „hvězdy“ naší nabídky. Neváhejte a kontaktujte nás. Většina našich absolventů získá práci již po ukončení kurzu.

Kvalifikační kurz je zacílen na získání kompetencí pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Kurz vychází z moderního pojetí sociální služby a současných trendů v oblasti sociální práce. Obsah kurzu je rozdělen do dvou částí - obecnou část a zvláštní část (122 hodin), včetně odborné praxe (40 hodin). Cílem výuky je získání vědomostí a dovedností potřebných pro výkon činnosti v oblasti sociálních služeb zaměřené především na klienta se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jeho autonomii, přání a kvalitu poskytované služby. Zvláštní zřetel je u účastníka kladen na získání kompetencí v oblasti individuálního plánování podle principů zaměřených na člověka.

Cílové kompetence absolventa kurzu:

 • Absolvent kurzu se orientuje ve výkladu jednotlivých ustanovení zákona o sociálních službách, je detailně seznámen se standardy kvality soc. služeb, jednotlivými kritérii a s naplňováním standardů v praxi; zná postupy individuálního plánování a umí je aplikovat do praxe v soc. službách; má základní znalosti o komunikačních dovednostech pro práci s různými cílovými skupinami v sociálních službách, včetně základů alternativní a augmentativní komunikace; získá předpoklady k propojení základních poznatků z oboru psychologie, psychopatologie, somatologie a gerontologie do své praxe; je seznámen se základními principy ochrany zdraví; orientuje se v problematice etiky, lidských práv a důstojnosti; zná způsoby, jak předcházet závislosti uživatelů na sociální službě; má základní přehled o legislativě (sociálně právní minimum) týkající se sociálních služeb obecně a také o legislativě týkající se přímo výkonu pracovníka v sociálních službách; má teoretické znalosti základních metod sociální práce a je schopen je aplikovat do praxe; zná základní principy péče o nemocné, principy hygieny, orientuje se v problematice psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění; dokáže v rámci své praxe aplikovat aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky podle typu cílové skupiny, se kterou pracuje; je seznámen s problematikou, jak předcházet týrání osob, kterým je poskytována soc. služba; má základní představu o způsobech v péči o domácnost s ohledem na potřeby uživatele a možná rizika; je seznámen s postupy, jak pracovat s člověkem v krizi – zná základní pravidla a principy krizové intervence; orientuje se v problematice zdravotního postižení, zná specifika práce s uživateli s různým typem zdravotního postižení; orientuje se v pravidlech týkající se restriktivních opatření.

  Cílem je, aby absolvent kurzu dokázal teoretické znalosti aplikovat do praxe v sociálních službách. Kurz probíhá v moderní, vhodně vybavené, bezbariérové učebně pod vedením zkušeného lektorského týmu.

Tematické okruhy - Obecná část:

 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie
 • Psychopatologie, somatologie
 • Základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce

Tematické okruhy - Zvláštní část:

 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Odborná praxe
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany

Číslo akreditace: A2017/0129-PK

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Jaromír Licek, Mgr. Dagmar Francová, Bc. Dana Veselá

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek

                                

Hodnocení:

"Kurzu splnil mé očekávání. Získala jsme rady, které využiji ve svém zaměstnání."

"V kurzu jsme se naučila především individuální plánování."

"Získala jsme nové vědomosti a informace o postupech, jak jednat v práci s klienty, pokud nastane nějaký problém. Lektoři dělali maximum proto, aby nás naučili nové věci."

Ústí nad Labem, 13.12.2017

„V Kvalifikačním kurzu jsem se naučila novým poznáním, jak fungovat v sociálních službách a jak správně postupovat. Děkuji moc.“

„Prohloubila jsem si své znalosti a získala přátele z oboru.“

„Moc mi to dalo. Moc děkuji celému kolektivu Sociální agentury.“

„Jsem nováčkem v oboru a kurz mi dal hodně. Byla jsem spokojená s výukou i s lektory.“

„Naučil jsem se spoustu nových věcí – např. Alternativní a augmentativní komunikaci, která mi pomůže v komunikaci s nemluvícími lidmi. S kurzem jsem byl 100%ně spokojený.

 Ústí nad Labem, 8.8.2017

"Tento kurz změny nepotřebuje, byl velmi obohacující a jsem ráda, že jsem ho mohla absolvovat. Velké díky lektorům"

 Ústí nad Labem, 15.12.2016

"V kurzu jsem se dozvěděla mnoho zajímavých a poučných informací. Určitě využiji v praxi"
Ústí nad Labem 14.6.2016

"Jsem ráda, že jsem kurz absolvovala. Dalo mi to hodně do osobního života i do budoucího zaměstnání. Moc děkuji všem lektorům" Zdena H.

Rumburk, 10.5.2016

Chválím bezvadné lektory, krásný přístup k nám účastníkům tohoto kurzu. Srozumitelné, zajímavé, podnětné a zábavné přednášky" Jitka Z.

Liberec, 12.4.2016

" Super klidně bych si to zopakovala." Diana V.

" Vše bylo hezky zpracované." Lucie R.

Ústí nad Labem, 17.12.2015

" Všichni byly úžasní, ráda jsem Vás poznala."Jitka H.

" Materiály nepřehledné, mnoho věcí se opakovalo. Poutavé přednesení." Kája B.

" Klidně bych kurz protáhla, aby jsem se dozvěděla ještě více zajímavých informací, lektoři skvělí, informaci podali tak, že jsem je dobře vstřebala!" Hanka L.

Ústí nad Labem 29.10.2015

"Spokojenost, kvalitní výuka a přednes." Dana N.

" Hodně nových informací, více první pomoci." Marie F.

Liberec 18.9. 2015

 "Materiál byl velice přínosný, dozvěděla jsem se spoustu nový a užitečných informací. Osnova byla v pořádku, ale na mě osobně trochu rychlé. Seznámila jsem se  s indivuduálními plány, které jsem do té doby neznala. Vše bylo v pořádku. Děkuji za kurz, přínosný zážitek a spousta nových a zajímavých informací." Šárka K.

Ústí nad Labem 16.7.2015

" Děkuji za pozitivní výuku." Radek P.

" Super kurz." Lucka V.

"Všem bych dala 1*." Kamila M.

Ústí nad Labem 20.5.2015

"Děkuji všem lektorům za skvělou a obětavou práci" Jan K., Ústí nad Labem 3.3.2016

 

 

 

 

„V Kvalifikačním kurzu jsem se naučila novým poznáním, jak fungovat v sociálních službách a jak správně postupovat. Děkuji moc.“

„Prohloubila jsem si své znalosti a získala přátele z oboru.“

„Moc mi to dalo. Moc děkuji celému kolektivu Sociální agentury.“

„Jsem nováčkem v oboru a kurz mi dal hodně. Byla jsem spokojená s výukou i s lektory.“

„Naučil jsem se spoustu nových věcí – např. Alternativní a augmentativní komunikaci, která mi pomůže v komunikaci s nemluvícími lidmi. S kurzem jsem byl 100%ně spokojený.“

Skupiny ostatní Rekvalifikační kurz