image

Supervize

Cena
850 Kč / hod.
Popis
Přemýšlíte o podpoře nezávislého odborníka? Máte pocit, že se u vybraných klientů „točíte v kruhu“? Cítíte, že v týmu něco nešlape? Vládne ve Vašem týmu pohoda a zdravá atmosféra a nechcete o ni přijít? Chybí vám prostor pro společné sdílení problémů? Nabízíme Vám nezávislou a bezpečnou podporu od zkušených akreditovaných supervizorů.

Co je supervize?

Supervize je odborná činnost, která pomáhá zaměstnancům udržet nebo zvýšit kvalitu jejich práce, rozvíjet jejich profesionální dovednosti. Dále umožňuje zaměstnanci náhled na vlastní práci, je součástí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců. Její obsah závisí na zakázce objednatele, potřebách zaměstnanců a uživatelů služby.

Co je cílem supervize? 

Cílem je vytvoření prostoru pro reflexi pracovní činnosti a pracovního kontextu v bezpečném prostředí supervizního vztahu a podpora procesu učení a změny identifikace oblastí pro další vzdělávání zaměstnanců v souladu s jejich individuálními vzdělávacími plány.

Co je obsahem supervize?

  • vyjednání kontraktu ve vícečetném vztahu (zadavatel, supervizanti, vedoucí týmu) včetně vyhodnocení supervize na základě stanovených kritérií a podmínek pro revizi kontraktu
  • seznámení zaměstnanců s principy, zaměřením a pravidly realizované supervize
  • vlastní řízení supervizního procesu v souladu s uzavřeným kontraktem
  • poskytnutí zpětné vazby zadavateli v dohodnuté formě (např. 1x ročně zhodnocení supervizního procesu ve formě písemné zprávy)

V případě poskytování supervize přímo u poskytovatele jsou k uvedené ceně připočítány i náklady na cestovné supervizora. Pokud přemýšlíte o supervizi a nejste si úplně jistí, zkuste kontaktovat koordinátora vzdělávání nebo vyzkoušet "ochutnávku supervize" v rámci kurzu Supervize jako nástroj k profesionálnímu pomáhání.

Poptávka služby