image

Standard kvality č. 8 - Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje

Cena
12 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Jak nenahrazovat běžně dostupné veřejné služby a vytvářet příležitosti k jejich využívání? S kým a na čem spolupracovat v rámci poskytování sociální služby? Nedaří se vám spolupráce s rodinnými příslušníky a opatrovníky? Jak zvládnout obtížné komunikační situace s rodinou a spolupracujícími organizacemi? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardu kvality č. 7.

Popis:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou spolupráce s dalšími návaznými službami a jinými fyzickými osobami. Důraz je zároveň kladen na zajištění efektivní spolupráce s rodinou, blízkými a opatrovníky uživatele. Účastníci kurzu získají teoretické i praktické znalosti na základě zadaných modelových situací. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardů kvality č. 7.

Absolvent programu: 

  • získá základní informace o problematice spolupráce s veřejnými službami a jinými fyzickými osobami
  • získá informace o zásadách řešení obtížných komunikačních situací se spolupracujícími službami a fyzickými osobami
  • získá informace o průběhu inspekce sociální služby a kontrole standardu č. 8 a dalších souvisejících standardů kvality
  • seznámí se s problematikou uvedeného standardu na základě zadaných skupinových modelových situací a jejich následného rozboru

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a neformálním pečovatelům, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

Fotky našich učeben zde.

Kurz například lektorují: Mgr. Jaromír Licek, Mgr. Dagmar Francová, PhDr. Jana Horáková, Mgr. Dana Pivrncová

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek

 

Hodnocení:

"Děkuji - poučné, praktické, zajímavé." Simona B.

"Děkuji za trpělivost a všechno dobré!" Maruška F.

DOZP Leontýn, 20.3. 2014

" Děkujeme!!!!! Poučné!!!!

Leontýn, 13.3. 2013

 

 

 

 

 

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Standardy kvality sociálních služeb