image

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb

Cena
15 600 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis

Kurz je určen pro zaměstnance sociálních služeb, kteří se v práci s klienty mohou setkat s ohrožujícími situacemi a chtějí mít základní povědomí o využití prvků šetrné sebeobrany ve své práci. Cílem kurzu je předat účastníkům teoretické znalosti a na příkladech dobré praxe ukázat, jak jednat a zvládat agresivního klienta, předat praktický návod, jak zvládat rizikové situace a vyzkoušet si v souladu s aktuální legislativou techniky šetrné sebeobrany.

 

Osnova

• Práce s klientem s rizikem v chování, co je problémové chování, omezení osobní svobody klienta z pohledu práva, model průběhu agresivních incidentů z hlediska času a intenzity, deeskalace úzkosti a hněvu.

• Jak zvládat komunikaci s agresivním klientem a rozpoznat rizikové chování.

• Legislativní opatření sebeobrany a práva uživatelů při šetrné sebeobraně.

• Zásady šetrné sebeobrany.

• Praktický nácvik základních technik šetrné sebeobrany při kontaktu s agresivním klientem.

• Používání omezovací techniky a zajištění bezpečnostních opatření.

 

Skladba programu:
Teoretická část – prevence a metody deeskalace – 2 hodiny
Praktická část – ukázky úchopů vedoucích ke zklidnění – 6 hodin

U praktického nácviku šetrného zvládání klienta s rizikem v chování jsou vždy 2 lektoři, teorie školí jeden lektor.

Kurz není akreditován u MPSV

Kurz lektorují: Mgr. Jaromír Licek a Jaroslava Ciprová

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek