image

Kurzy pro pěstouny

Chybí vám určité odborné kompetence pro roli pěstouna? Hledáte prakticky vedené kurzy se zkušeným lektorem? Potřebujete radu, zpětnou vazbu nebo konzultaci? Hledáte kvalitní a ověřený kurz pro pěstouny?


Nabídka vzdělávání je určená všem lidem, kteří se rozhodli pro nelehkou, ale naplňující roli „pěstouna". Cílem vzdělávacích programů je pomoci pěstounům a rodičům k lepšímu pochopení svých dětí a stabilnějšímu vzájemnému vztahu. Najdete zde zajímavé kurzy, které povedou zkušení lektoři s důrazem na praktické využití získaných poznatků. Využijte pestrou nabídku vzdělávacích programů a poradenských služeb „na míru“. Naše kurzy probíhají v moderních bezbariérových učebnách i o víkendu.

Víme, že se na trhu pohybuje celá řada vzdělávacích institucí a změřit kvalitu jejich vzdělávacích programů není jednoduché. V této souvislosti vás chceme upozornit, že Sociální agentura je vítězem prestižní soutěže "Vzdělávací instituce roku 2014", kterou každoročně pořádá Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

        

Gabriela Kuželová, koordinátorka vzdělávacích programů,

kuzelova@socialniagentura.cz, tel: 730 892 635

Název a obsah kurzu Délka kurzu Termín Cena Kategorie

Kurz "na klíč" - 8 hodin

Místo: Téma dle výběru
8 hodin dle dohody 11 890,-

Kapitoly z vývojové psychologie dítěte ve věku 1-6 let a jeho potřeby + Neklidné, nesoustředěné dítě, dítě s hyperkinetickým syndromem

4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Vliv idolů a vzorů na chování dětí a dospívajících

Jaké modely, vzory, idoly si děti vybírají a jak tento výběr probíhá? Jak modely ovlivňují chování dětí? Mohou dospělí ovlivnit výběr vzorů a modelů u dítěte? Jaký vliv mají média na výběr modelů? Jaká jsou rizika výběru vzorů v mladším školním věku a v období dospívání? Nabízíme vám zajímavé a poutavé téma pod vedením zkušeného psychologa. Neváhejte a kontaktujte nás.
4 hodiny dle dohody 850,- /za osobu

Sebepoškozování u dětí a dospívajících

Co ovlivňuje formování životního stylu? Jak a čím se utváří soubor hodnot, norem a postojů dítěte a dospívajícího? Jaké jsou projevy, příčiny, spouštěče rizikového chování dítěte, které se projevují záměrným sebepoškozováním? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Neváhejte a zkuste „novinku“ v naší nabídce.
4 hodiny dle dohody 850,- / osoba

Poruchy příjmu potravy u dospívajících

Chybí vám ucelené informace k problematice poruch příjmu potravy? Kde hledat pomoc a odbornou radu? Jak otevřeně komunikovat s dospívajícím? Jaké jsou zásady správného stravování? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Neváhejte a zkuste „novinku“ v naší nabídce.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Subkultury a styly současné mládeže

Co se skrývá za problematikou subkultur a stylů současné mládeže? Jak porozumět dítěti, které získává oblibu v provokativním oblečení, slangu, libuje si ve zvláštním způsobu vyjadřování a komunikaci, líčení a prosazování určitého hudebního stylu…? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Neváhejte a zkuste „novinku“ v naší nabídce.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Rodina, vztahy a sourozenecké konstelace

Ovlivňuje pořadí a situace, do které jsme se narodili, naše postavení a vztahy v rodině? Co jsou sourozenecké konstelace? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Neváhejte a zkuste „novinku“ v naší nabídce.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Problémové a rizikové chování u dětí a jeho prevence

Co je „běžné dětské zlobení“? Co se skrývá pod pojmem problémové a rizikové chování? Jak nevhodnému chování dítěte předcházet? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Neváhejte a zkuste „novinku“ v naší nabídce.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Dítě se specifickou vývojovou poruchou učení v náhradní rodině a v rodině - 2. pokračování

Chcete získat více informací o specifických poruchách učení jako je např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie? Potřebujete získat další praktické návody jak s dítětem pracovat? Chcete své zkušenosti sdílet s dalšími účastníky? Neváhejte a kontaktujte nás.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Dítě se specifickou vývojovou poruchou učení v náhradní rodině a v rodině - 1. úvod

Chcete získat základní informaci o specifických poruchách učení jako je např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie? Postrádáte podporu a praktické návody, jak s dítětem pracovat? Máte pocit, že spolupráce se školou má určité rezervy? Neváhejte a kontaktujte nás.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Neklidné, nesoustředěné dítě, dítě s hyperkinetickým syndromem, dítě s poruchou chování v náhradní rodině a v rodině - 2. pokračování

Pečujete o dítě se syndromem ADHD nebo vás tato problematika zajímá z jiných důvodů? Postrádáte více informací o jeho chování a vyhnout se rizikům při neuspokojování jeho potřeb? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Odpovědi nejenom na tyto otázky najdete na 2. pokračování oblíbeného kurzu.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Neklidné, nesoustředěné dítě, dítě s hyperkinetickým syndromem, dítě s poruchou chování v náhradní rodině a v rodině - 1. úvod

Pečujete o dítě se syndromem ADHD? Postrádáte více informací o jeho chování a vyhnout se rizikům při neuspokojování jeho potřeb? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Odpovědi nejenom na tyto otázky najdete na oblíbeném kurzu.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Kapitoly z vývojové psychologie dítěte – v období puberty a dospívání

Chcete si rozšířit své vědomosti? Postrádáte informace o problematice vývojové psychologie dítěte v období puberty a dospívání? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Zajímavou a poutavou formou získáte informace o vývoji dítěte v období puberty a jeho dospívání. Neváhejte a kontaktujte nás.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Kapitoly z vývojové psychologie dítěte –v období kolem nástupu do školy

Přemýšlíte o své roli pěstouna a chcete si rozšířit své vědomosti? Postrádáte informace o problematice vývojové psychologie dítěte v období kolem nástupu do školy? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Zajímavou a poutavou formou získáte informace o vývoji dítěte v období puberty a jeho dospívání. Neváhejte a kontaktujte nás.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba

Kapitoly z vývojové psychologie dítěte – od početí do předškolního věku

Chcete si rozšířit své vědomosti nebo začínáte s rolí pěstouna? Postrádáte informace o problematice vývojové psychologie dítěte? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Zajímavou a poutavou formou získáte informace o vývoji dítěte od jeho početí do předškolního věku. Neváhejte a kontaktujte nás.
4 hodiny dle dohody 850,- /osoba
Momentálně žádná nabídka