image

Základy první pomoci

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy první pomoci zejména při poskytování neodkladné resuscitace, při úrazech a nejrozšířenějších nemocech. Získané znalosti a dovednosti můžete využít nejen ve svém zaměstnání, ale také v situacích z běžného života. Zkušení lektoři – pracovníci záchranné služby vás naučí poskytnout neodkladnou první pomoc při stavech bezprostředně ohrožujících život. Jste si jisti, že dokážete poskytnout první pomoc?

Absolvent programu:

  • ví, jak zavolat na tísňovou linku, dokáže zahájit neodkladnou resuscitaci
  • umí rozpoznat příznaky život ohrožujících nemocí a poskytnout první pomoc
  • ví, jak se má poskytnout první pomoc při úrazech, krvácení, šoku
  • dokáže vyprostit, polohovat a správně provést odsun pacienta
  • je si vědom trestní odpovědnosti při neposkytnutí první pomoci

Kurz je určen všem pracovníkům organizací poskytujících sociální služby a pečujícím osobám.

Číslo akreditace: 2015/0838-PC/SP/VP/PP 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Jaroslav Mendl

Patron kurzu: Jaroslav Mendl 

Hodnocení:

"Naučila jsme se, jak nejjednodušeji poskytnout první pomoc při různých úrazech a jiných životu nebezpečných situacích. Kurz je velice zajímavý, perfektní školitel"

Iva D.

Horní Poustevna,  7.12.2016

"Znalosti na vysoké úrovni, super prezentace, vynikající komunikační schopnosti!" Jana L.

"Profesionál s vysokou úrovní znalostí a vynikajícími komunikačnímu schopnostmi." Karla V.

" DOPORUČENÍ - Nic neměnit, vtipné, záživné a hlavně přínosné." Karin G.

Ústí nad Labem, 4.12.2015