image

Základy přímé obslužné péče se zaměřením na seniory

Termín
Cena
17 990 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis
Kurz je tzv. „ošetřovatelským minimem“. Jaká jsou specifika ošetřovatelství v domácím prostředí oproti péči v zařízení? Jaké jsou dostupné kompenzační pomůcky a jejich způsoby využití? Co patří do základů rehabilitace a aktivizace lidí s různým typem postižení nebo onemocnění? Chcete kurz s praktickým nácvikem? Neváhejte, máte šanci absolvovat praktický nácvik v péči o svého blízkého pod vedením zkušeného pracovníka přímo v zařízení pro seniory.

Popis

Cílem programu je naučit účastníky základům ošetřovatelství v domácím prostředí i v zařízení sociální péče. Naučí se, jak vybavit domácnost, aby co nejlépe vyhovovala potřebám uživatele sociální služby. Účastník programu získá přehled o možných kompenzačních pomůckách a jejich použití v praxi. Absolvent kurzu se naučí základům rehabilitace a aktivizace u lidí s různým typem postižení nebo onemocnění. Pozor!! Získané informace si bude mít možnost ověřit v rámci praktického nácviku v pobytovém zařízení pro seniory.

Absolvent programu:

  • se seznámí s fyziologií, psychologií a sociologií stárnutí
  • se seznámí se základy somatologie a geriatrickými syndromy
  • se seznámí s typy sociální služby v návaznosti na specifika cílových skupin
  • si prakticky vyzkouší základy ošetřovatelství, rehabilitace a aktivizace
  • získá přehled o možných kompenzačních pomůckách a jejich využití v praxi
  • se seznámí s fyziologií a psychologií u lidí s různým typem zdravotního postižení

Program je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Číslo akreditace: 2014/1247-PC/SP/PP 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Bc. Dita Hromádková, Bc. Dana Veselá, Dis. Eva Svobodová

Patron kurzu: Bc. Dita Hromádková