image

Základy komunikace s lidmi s demencí

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Jak efektivně komunikovat s lidmi s demencí? Jaké jsou styly, formy a techniky komunikace? Co se skrývá pod pojmy kognitivní funkce a kognitivní poruchy? Existují možnosti včasné diagnostiky poruch paměti? Jaká jsou specifika práce s lidmi s demencí v poskytované sociální službě nebo při podpoře blízkého v domácím prostředí? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora.

Popis:


Cílem programu je seznámit účastníky se specifickými formami komunikace s klientem s kognitivní poruchou. Program je dále zaměřen na způsoby motivace a spolupráce s klientem v každodenním životě a principy efektivní komunikace, které si účastníci vyzkouší při řešení modelových situacích a jejich následném rozboru.  

Absolvent programu:


Získá základní informace o komunikaci, stylech a technikách komunikace, formách komunikace.
• Získá základní informace o přizpůsobení druhu komunikace dle specifických potřeb komunikujících.
• Získá informace o principech efektivní komunikace s osobou postiženou kognitivní poruchou.
• Porozumí pojmu kognitivní funkce, seznámí se s problematikou poruch paměti a jejich diagnostikou 
• Seznámí se se základy komunikace s člověkem s demencí v každodenním životě na základě modelových situací a jejich rozboru

 

Program je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

 

Číslo akreditace: 2015/0867-PC/SP/PP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Patron kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Hodnocení:

"Děkuji za odborné znalosti lektora" Irena D., Klatovy 20.3.2017

"Tento kurz mi dal, jak správně komunikovat s lidmi s demencí" Karel T., Klatovy 20.3.2017

"Děkujeme, vyčerpávající výklad." Václav Z.

"Příjemný a poučný přednes." Ingrid H.

"Vyčerpávající přednáška." Irma R.

Ústí nad Labem, 23.11. 2015

"Dozvěděla jsme se velmi poučné informace o demenci, které mohu využít v praxi" Olga V.

Poděbrady, 21.6.2016