image

Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Co je reminiscence a reminiscenční terapie? Jak využít reminiscenci jako validační metodu v péči o seniora? Podle jakých zásad a s jakými pomůckami reminiscenci správně provádět? Co je biografie a jak jí využít v praktické práci se seniorem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.

 

Popis

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou reminiscence jako jedné z validačních metod a základního pilíře v novodobé péči o seniory. Vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení základních pojmů souvisejících s reminiscencí, reminiscenční terapií, jejím vývojem a využitím při práci se seniory dle jednotlivých reminiscenčních přístupů. Vzdělávací kurz naučí účastníky podle jakých zásad a s jakými pomůckami správně reminiscenci provádět. Součástí vzdělávací programu jsou teoretické informace o biografii, jejím využití a praktické práce s biografií seniora. 

 

Absolvent programu:

 

  • získá základní informace o reminiscenci
  • získá základní informace o vzniku a vývoji reminiscence
  • získá informace o principech vzpomínání a jejich funkci
  • porozumí pojmům jednotlivých přístupů v rámci reminiscenční terapie
  • se seznámí s přínosem reminiscenční terapie při práci se seniory, zásadami při provádění reminiscenční terapie
  • se v praktické části seznámí s biografií, její tvorbou a využitím

 č. akreditace: 2015/1153-PC/SP/PP

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a neformálním pečovatelům, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Mgr. Hana Štolbová, Mgr. Jaromír Licek

Patron kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Hodnocení:

"Naučila jsem se pracovat s lidmi formou reminiscence" Božena V.

Krásná Lípa, 20.6.2017

"Využití vzpomínek ke zkvalitnění života seniorů" Jana P.

"Krásné téma, perfektně zpracované super lektorkou" Klára D.

Šluknov, 18.5.2017