image

Úvod do problematiky lidí s Parkinsonovou nemocí

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Jaké jsou příznaky a možnosti diagnostiky Parkinsonova syndromu? Jaké jsou formy a techniky komunikace s lidmi s Parkinsonovým syndromem? Existují určité formy sdružování lidí s touto nemocí? Jaké jsou základní postupy v oblasti sebeobsluhy a péče o lidi s Parkinsonovým syndromem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce. Kde jinde než u „Vzdělávací instituce roku 2014“.

 

Popis

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou specifických potřeb lidí s Parkinsonovou nemocí a ukázat jim možnosti péče o lidi s touto nemocí se všemi jejími příznaky. Účastníkům budou předány informace o příznacích a diagnostice nemoci včetně legislativního ukotvení problematiky. Cílem kurzu je pochopení projevů lidí s Parkinsonovým syndromem a z toho vyplývající potřebná specifická pomoc a péče. Praktickým přínosem kurzu budou návody pro každodenní zvládání běžných činností a rozbor jednotlivých činností klienta z pohledu potřebného zajištění sebeobsluhy a pohledu péče pečovatele.

 

Absolvent programu:

 

• Získá základní informace o problematice Parkinsonova syndromu z hlediska jeho příznaků, fází a možné diagnostice
• Seznámí se se zásadami komunikace s lidmi s Parkinsonovým syndromem a problematikou jejich léčby.
• Získá informace o legislativním ukotvení řešené problematiky a organizovaných aktivitách sdružujících lidi s Parkinsonovým syndromem.
• Seznámí se a porozumí zkušenostem dalších účastníků vzdělávacího programu.
 • Seznámí se se základními postupy v oblasti sebeobsluhy a péče o lidi s Parkinsonovým syndromem na základě rozboru případových kasuistik.

 

Program je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

 

č. akreditace: 2015/1065-PC/SP/PP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Patron kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Hodnocení:

"Než jsme se zúčastnila tohoto kurzu, moc jsem o této nemoci nevěděla. Dozvěděla jsme se vše o nemoci a jsem za tento kurz ráda." Barbora. K

"Kurz byl pro mě velkým výnosem." Zuzana B.

Poděbrady, 17.3.2016