image

Úvod do problematiky do duševní nemoci

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis
Obsahem kurzu je tzv. „psychiatrické minimum“. Jaké jsou negativní a produktivní symptomy duševní nemoci, jejich příčiny a nejčastější projevy? Jakým způsobem pomoci lidem s duševní nemocí? Je aplikace multidisciplinárního přístupu v České republice snem nebo ověřenou zkušeností? Jo je obsahem připravované reformy psychiatrické péče? Jaké jsou nejčastější mýty o duševní nemoci? Odpovědi na tyto a další otázky nejdete na velmi zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora.

Popis

Vzdělávací program se věnuje problematice psychóz, potřebě multidisciplinárního a komplexního přístupu při léčbě duševní nemoci. Cílem vzdělávacího programu je vysvětlit specifika práce s lidmi s duševním onemocněním, včetně potřeby práce s celým okolím nemocného a nutností propojování sociálních, zdravotních i běžných komunitních služeb. Dále je program zaměřen na problematiku destigmatizace nemocných. Program porovnává zahraniční zkušenost v péči o duševně nemocné se současným systémem péče v ČR v kontextu stávající právní úpravy zákona 108/2006 a připravované reformy psychiatrické péče.

Absolvent programu:

  • Absolvent porozumí negativním symptomům  nemoci  (např.  stažení, disimulace, abúlie , kognitivní deficity...), které limitují sociální přizpůsobivost nemocných 
  • Absolvent bude lépe chápat produktivní symptomy nemoci (halucinace, bludy) porozumím důvodům a projevům chování a jednání nemocných, bude schopný se lépe orientovat v jejich zdravotní i sociální situaci      
  • Absolvent se bude orientovat  ve způsobech pomoci  lidem s duševním onemocněním
  • Absolvent pochopí potřebu provázanosti sociálních a zdravotnických služeb, spolupráce a multidisciplinárního přístupu    
  • Absolvent se seznámí s problematikou destigmatizace, příčinami a důvody pro omezení/neomezení  způsobilosti k právním úkonům, připravovanou reformou psychiatrické péče

 

 

Číslo akreditace: A2018/746-SP/VP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Jana Horáková

Patron kurzu: PhDr. Jana Horáková

Hodnocení:

"Lepší pochopení osob s duševní nemocí a celkově problematiky duševních nemocí obecně, nejen v práci, ale i v osobním životě. Mám lepší náhled na problematiku a mohu s těmito lidmi lépe pracovat a komunikovat"

Lída Z.

Klatovy, 28.11.2016

"Kurz se mi líbil, oceňuji příklady z praxe". Libuše H.

Liberec, 8.6.2016

"Přiblížení ke správné komunikaci s klientem. Výborná přednáška." Jarka L.

" Přednáška mě velmi bavila a oceňuji odborný a přitom srozumitelný výklad." Hanka T.

"Jsem nadprůměrně spokojená, vše splnilo mé očekávání a ještě si odnáším spoustu informací." Eva S.

Poděbrady, 29.10.2015

"Spousta poznatků a návodů, jak přistupovat k uživatelům s duševní nemocí" Jana B., Klatovy 8.3.2016

 

Program je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům a pečujícím osobám.