image

Trénujeme paměť seniorů II.

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Jste absolventem základního kurzu „Trénujeme paměť seniorů I.“ a chcete si prohloubit své znalosti? Chcete si prakticky ověřit své znalosti na základě zadaných úloh tréninku paměti? Chcete získat praktické dovednosti ve zpracování životního příběhu v rámci skupinového cvičení? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.

Popis

Kurz je rozšiřující a navazuje na kurz ,,Trénujeme paměť seniorů I." Kurz je v úvodní části zaměřen na rekapitulaci a zopakování základních informací ze základního již zmíněného kurzu. V dalších částech je obsah vzdělávacího programu zaměřen na cílené prohloubení získaných poznatků účastníka a praktický nácvik na základě zadaných úloh tréninku paměti. Jedna ze základních myšlenek kurzu je, že ideálním způsobem tréninku paměti u seniorů je sestavení jejich životního příběhu, na jehož základě je dlouhodobá paměť u seniora procvičována. Účastníci kurzu budou proškoleni v praktické dovednosti zpracování životního příběhu v rámci skupinového cvičení s jejich následnou prezentací a diskuzí ostatních účastníků kurzu.

Absolvent programu:

  • si zopakuje poznatky a vědomosti o problematice tréninku paměti u seniorů z již absolvovaného základního kurzu
  • rozvine získané poznatky o řešené problematice a absolvuje praktický nácvik na základě rozšířené palety zadaných úloh na trénink paměti
  • si osvojí koncept tréninku paměti, který je postaven na myšlence, že ideálním způsobem tréninku paměti u seniorů je sestavení jejich životního příběhu
  • získá informace o technice zpracování životního příběhu a její praktické aplikaci na základě skupinového cvičení, prezentace a diskuse s ostatními účastníky kurzu.

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a neformálním pečovatelům, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

 

č. akreditace: 2015/1152-PC/SP/PP

 

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Mgr. Hana Štolbová, Mgr. Jaromír Licek

Patron kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová