image

Trénujeme paměť seniorů I.

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Jaká je souvislost mezi poruchou kognitivních funkcí a pravidelným tréninkem paměti? Jaký význam má trénink paměti u seniora? Jaké jsou formy a techniky tréninku paměti? Jaké jsou rozdíly při procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.

Popis

Kurz poskytuje základní pohled na problematiku potřeby pravidelného tréninku paměti u seniorů a nutnosti procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti s cílem zachování soběstačnosti seniorů v každodenním životě. Jedná se o prevenci setrvání v nepříznivé sociální situaci seniorů a vzniku jejich závislosti na sociální službě. Teoretické znalosti získané v tomto kurzu jsou ověřeny pomocí skupinových cvičení trénování paměti. Každé cvičení je vyhodnoceno s ohledem na specifika seniorů v souvislosti s jejich kognitivními funkcemi.

Absolvent programu:

• Získá základní informace o problematice tréninku paměti u seniorů z hlediska důležitosti a způsobu jeho provádění.
• Porozumí souvislostem mezi poruchou kognitivních funkcí a důležitostí pravidelného tréninku paměti u seniorů.
• Získá informace a přehled o různých formách a technikách tréninku paměti a způsobech jejich využití v praxi.
• Získané poznatky si ověří v rámci modelového provádění tréninku paměti na základě zadaných úloh.
 

 

Program je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

 

č. akreditace: 2015//1064-PC/SP/PP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Patron kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Hodnocení:

"Naučila jsem se metody procvičování paměti seniorů, při práci s klienty" Hana B.

Klatovy 23.5.2016

"Naučila jsem se individuálnímu přístupu ke klientovi, jak na něj, jakou komunikaci zvolit" Petra J.

Poděbrady 12.5.2016