image

Úvod do time managementu v sociálních službách

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Jak si plánovat čas, rozlišit podstatné a stanovit důležité? Jakým způsobem delegovat činnosti a úkoly na ostatní členy týmu? Jak funkčně a strukturovaně komunikovat? Jaké stereotypy nás zdržují při práci a jakým způsobem je můžeme odstranit?

Absolvent programu:

 

  • seznámí se s procesem plánování z hlediska vývoje a stylů, používaných pomůcek
  • naučí se úkoly a činnosti posuzovat z hlediska priorit,
  • seznámí se se způsoby delegování činností a úkolů
  • porozumí metodám efektivní komunikace
  • porozumí stereotypům a překážkám v efektivním využívání pracovního času
  • dokáže rozlišit, co je čas pracovní a čas soukromý
  • seznámí se s principem rovnováhy pracovního a soukromého času v souvislosti s příjmem a výdejem sil

Program je určen sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

 

Č. akreditace: 2015/0062-PC/SP/VP/PP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Daniela Wogurková

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek

Hodnocení:

" Děkuji za profesionální a zároveň lidský přístup." Milena T.

"Vynikající vedení celého kurzu, velmi poučné." Stela F.

" Kurz se mi velmi líbil, debata, příklady a následné rozklíčování bylo poučné a přínosné." Petra G.

Ústí nad Labem, 23.10.2015