image

Spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Cítíte ve své službě rezervy ve spolupráci s rodinou? Chybí vám pravidla a hranice? Je pro vás rodinný příslušník spíše zdroj možného problému než partner a spolutvůrce příběhu klienta? Hledáte cestu efektivní spolupráce s rodinou? Stačí si kurz objednat a začít čerpat novou energii a inspirace.

Popis

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří cítí rezervy ve spolupráci s rodinou, hledají účinné a efektivní nástroje k zapojení rodinného příslušníka do procesu poskytování sociální služby, hledají cestu jak zvládnout obtížné komunikační situace s rodinou nebo nastavit a udržet hranice ve spolupráci. Vzdělávací program dále nabídne konkrétní možnosti, jak lze efektivně spolupracovat s rodinou a blízkými klienta, tak aby byla spolupráce zainteresovaných stran užitečná a jednotliví aktéři byli spokojeni

Absolvent programu: 

  • seznámí se s metodami vedení rozhovoru s více účastníky 
  • seznámí se se základní teorií fáze rozhovorů a co je jejich obsahem
  • dozví se, jaké otázky pomáhají užitečnému rozhovoru a také čemu je lépe se vyvarovat
  • naučí se stanovit cíle a uzavřít dohodu o spolupráci s rodinnými příslušníky
  • uvědomí si význam nastavení a udržení hranic ve spolupráci
  • zapojí se do diskuze o dilematických situacích vycházejících z praxe účastníků
  • dostane užitečné podněty a návody k vytvoření metodiky práce s rodinou a blízkými klienta

Program je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníků, vedoucím pracovníkům a pečujícím osobám.

Číslo akreditace: 2014/1370-PC/SP/VP/PP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Svetlana Pokorná- Vrablecová

Patron kurzu: Mgr. Svetlana Pokorná- Vrablecová

Hodnocení:

"Dobrá organizace, hezky vysvětleno." Katka N.

"Přednáška byla velmi dobrá." Radka E.

"Je vidět, že svou práci máte ráda, je profesionální." Lída R.

Klatovy, 21.10.2015

"Většinu metod jsme znala, teď je umím i pojmenovat"  Dana V.

Ústí nad Labem, 30.5.2016