image

Sexualita uživatelů sociálních služeb

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Jaké jsou mýty a předsudky týkající sexuality uživatelů sociálních služeb? Jak komunikovat s uživatelem o jeho sexuálních potřebách? Jak sdílet toto téma v týmu pracovníků? Patří oblast sexuality do individuálního plánu uživatele? „Silné“ téma, které můžete zdolat na našem kurzu pod vedením zkušeného lektora v oboru sexuologie/psychiatrie.

Absolvent programu:

  • získá základní informace o problematice sexuality
  • porozumí předsudkům a mýtům o sexualitě uživatelů sociálních služeb
  • uvědomí si specifika v přístupech u uživatelů jednotlivých cílových skupin sociálních služeb (např. u lidí v seniorském věku, lidí se zdravotním postižením, lidí s mentálním postižením)
  • dozví se jak komunikovat o problematice sexuality s uživateli služby i v pracovním týmu
  • získá informace o rozdílech ve vnímání sexuality u lidí v zařízení sociálních služeb a v domácí péči

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům, kteří problematiku sexuality v rámci své praxe řeší.

 

Číslo akreditace: A2018/747-SP/PC

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektoruje: MUDr. Zlata Mistolerová 

Patron kurzu: MUDr. Zlata Mistolerová 

Hodnocení:

"Velmi pěkná přihláška se vstupy z praxe, příjemné vystupování." Kamila G.

" Chtěla bych poděkovat za nové poznatky." Vilma P.

" Chtěla bych více nás zapojit a povídat naše příběhy." Hana B.

Liberec 10.3. 2015

" Děkuji za příjemný kurz/seminář." Šárka N.

" Děkuji za přínosnou přednášku." Radka. F

Ústí n/L, 21.1.2015