image

Sexualita duševně nemocných

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Jaké jsou mýty a předsudky týkající sexuality lidí s duševní nemocí, co je v sexualitě normou? Jaké jsou sexuální funkční poruchy a deviantní projevy u lidí s duševní nemocí? Jak sdílet toto téma v týmu pracovníků? Patří oblast sexuality do individuálního plánu uživatele? Jak komunikovat s uživatelem o jeho sexuálních potřebách? „Silné“ téma, které můžete zdolat na našem kurzu pod vedením zkušeného lektora z oboru sexuologie/psychiatrie

Cílem kurzu je seznámit pracovníky s problematikou sexuality lidí s duševním onemocněním. Kurz bude zaměřen například na vyvracení určitých mýtů a předsudků souvisejících s řešenou problematikou, jako např. že duševně nemocní lidé nejsou asexuálními jedinci. Náplní kurzu je pochopení, jakými způsoby může být sexualita člověka ovlivněna duševním onemocněním, vliv léčby, těhotenství u duševně nemocného. Dále bude účastník seznámen s právním postavením lidí s duševní nemocí z hlediska jejich sexuality a vhodným způsobem komunikace s duševně nemocným na téma sexuality s možností korekce sexuálně nevhodného chování. Seznámení účastníka s přehledem jednotlivých duševních nemocí z hlediska ovlivnění sexuality.

 

Absolvent programu:

 

  • získá základní informace o problematice sexuality
  • porozumí předsudkům a mýtům o sexualitě lidí s duševní nemocí
  • uvědomí si specifika v přístupech u uživatelů s duševním onemocněním
  • dozví se jak komunikovat o problematice sexuality s uživateli sociální služby i v pracovním týmu
  • získá informace o rozdílech ve vnímání sexuality u lidí v zařízení sociálních služeb a v domácí péči
  • seznámí se s právním postavením lidí s duševní nemocí z hlediska jejich sexuality

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům, kteří o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

 

Číslo akreditace: 2015/0837-PC/SP/PP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: MUDr. Zlata Mistolerová

Patron kurzu: MUDr. Zlata Mistolerová