image

Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duševním onemocněním

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Jaké jsou mýty o lidech s duševní nemocí? Jak komunikovat s klientem s duševní nemocí? Co je a není duševní nemoc? Jak zvládat běžné a obtížné komunikační situace? Jaká jsou specifika práce s lidmi s duševní nemocí?

Absolvent programu:

  • zvládá postup při přípravě rozhovoru (cíle, dostupné informace, ….)
  • získá základní informace o duševních nemocech (klasifikace, projevy, druhy pomoci)
  • dokáže adekvátně reagovat na mýty o duševním onemocnění
  • bude znát zásady komunikace s klientem s duševní nemocí
  • seznámí se s etickými zásadami a způsoby komunikace s různými typy klientů
  • zapojí se do diskuze o dilematických situacích vycházejících z praxe účastníků

Program je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Číslo akreditace: A2018/0745-SP/PC

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Daniela Wogurková, Mgr. Svetla Vrablecová - Pokorná

Patron kurzu: Mgr. Daniela Wogurková

 

 "Velmi oceňuji příklady z praxe paní lektorky i od ostatních kolegyň"; Naučila jsme se moc nového, víc bych se zaměřila na problematiku seniorů, ale jinak to bylo velmi zajímavé"

Klatovy 2.12.2016