image

Komunikace s dětmi a dopívajícími klienty

Termín
Cena
10 890 Kč
Max. počet účastníků
15 ososb
Popis
NOVINKA!!!
Jaká jsou stěžejní vývojová období dětského věku a jejich zvláštnosti? Jak dítě motivovat a získat je ke spolupráci? Jak navázat dialog a jaké překážky nejčastěji řešíme? Jaké jsou moderní přístupy v sociální práci při komunikaci s dětmi a rodinou? Co jsou zvýšené nároky na komunikaci s dětmi se speciálními potřebami? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve velmi zajímavém kurzu.

Obsah programu:

  •  Význam vytváření bezpečného prostoru a partnerského vztahu v komunikaci
  •  Způsoby komunikace posilující respekt a spolupráci
  •  Specifika komunikace a spolupráce s dětmi a dospívajícími
  •  Praktický nácvik rozhovorů 

Cílem programu je seznámit účastníky se specifickými formami komunikace s klientem v dětském a dospívajícím věku. Program je dále zaměřen na způsoby motivace a spolupráce s klientem v dětském a dospívajícím věku, na seznámení s různými nadstavbovými kreativními technikami nebo moderními metodami sociální práce s dítětem a jeho rodinou.

Absolvent programu:
Seznámí se se základy motivace ke spolupráci a mapování rozpoložení a stavu klienta
• Získá informace o stěžejních vývojových obdobích dětského věku včetně jejich specifik
• Seznámí se s procesem rozpoznávání jednotlivých fází komunikace a průběhu rozhovoru
• Orientuje se v základech vedení rozhovoru nejen po verbální úrovni, seznámí se s různými nadstavbovými kreativními  technikami
• Seznámí se s momenty, které brání v komunikaci v kontaktu s dítětem a blokují efektivní komunikaci
• Získá informace o moderních přístupech v sociální práci při komunikaci s dětmi a rodinou

• Dozví se informace o speciálních vzdělávacích, výchovných a komunikačních potřebách dítěte

 

Program je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

č. akreditace: 2015/0061-PC/SP/PP

Fotky našich učeben zde.

Kurz například lektorují: Mgr. Marie Šťastná

Patron kurzu: Mgr. Marie Šťastná

 

Hodnocení:

"Super , mám Vás ráda." Bára T.

"Děkujeme za velmi poutavé a poučné pojetí celé přednášky." Vilma H.

Poděbrady, 11.11.2015

"Děkuji, velmi poučná přednáška." Jitka H.

"Velmi příjemné a pohodové školení." Andrea F.

"Děkuji za velmi poutavé a poučné pojetí." Veronika Č.

Poděbrady 11.10.2015

"Moc děkuji za nové a pro mě cenné informace." Lada S.

"Velmi dobrý kurz." Šárka J.

Ústí nad Labem, 18.9. 2015