image

Projekt DUŠE zahájen

 

Listopad je měsícem ostrého startu evropského projektu Duše. Postupně je mezi poskytovatele sociálních služeb, úředníky a pečující osoby distribuována nabídka bezplatných vzdělávacích kurzů a workshopů. Pokud působíte ve Středočeském kraji, Ústeckém kraji nebo Libereckém kraji, máte šanci i vy! Stačí se seznámit s nabídkou aktivit v příslušném kraji, vybrat si vzdělávací kurz, vyplnit přihlášku a zaslat ji elektronicky či poštou na naši organizaci. Pokud budete potřebovat poradit nebo získat další doplňující informace, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Ústecký kraj

Poskytovatelé sociálních služeb - přihláška ke stažení

Termín realizace Název vzdělávacího programu
25. 11, 26. 11. a 4. 12. 2014 Alternativní a augmentativní komunikace – 24 hodin
15. 12. 2014 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s projevy agresivního chování
21. 1. 2015 Sexualita uživatelů sociálních služeb
23. 4. 2015 Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem
14. 5. 2015 Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření
24. 6. 2015 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku
8. 9. 2015 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duševním onemocněním

 

Zaměstnanci státní správy a samosprávy - přihláška ke stažení

Téma kurzu zařadíme dle poptávky účastníků. Termín bude přizpůsoben poptávce účastníků.
Zařazeny budou celkem 3 vzdělávací programy pro úředníky v Ústeckém kraji.

Možná témata vzdělávacích programů
Zákon o sociálně právní ochraně dětí – 16 hod
Vedení poradenského rozhovoru
Metody sociální práce s rodinou
Rodinné právo v OZ – 16 hodin
Ochrana zneužívaných a týraných dětí – metody práce s traumaty dětí
Zvládání obtížných komunikačních situací– pro vedoucí úředníky
Zvládání obtížných komunikačních situací
Komunikace s nespolupracujícím klientem
Práce s klientem s projevy agresivního chování
Práce s klientem s projevy agresivního chování– pro vedoucí úředníky
Práce se zadluženým klientem
Prevence stresu a syndromu vyhoření – pro vedoucí úředníky
Prevence stresu a syndromu vyhoření
Komunikace s lidmi se zdravotním postižením a v seniorském věku

 

Pečující osoby - přihláška ke stažení

Téma kurzu zařadíme dle poptávky účastníků. Termín bude přizpůsoben poptávce účastníků, v případě zájmu můžeme zařadit víkendové termíny.
Zařazeny budou celkem 4 vzdělávací programy pro pečující osoby v Ústeckém kraji.

Možná témata vzdělávacích programů
Spolupráce pečující osoby a sociální služby v rámci individuálního plánování
Prevence syndromu vyhoření pro pečující osoby
Základy komunikace s nemluvícím člověkem
Základy komunikace s člověkem s duševní nemocí
Základy práce s člověkem s projevy agresivního chování
Pracovně právní minimum
Ošetřovatelské minimum
Sexualita uživatelů sociálních služeb
Práce s klientem s projevy agresivního chování

 

Středočeský kraj

Poskytovatelé sociálních služeb - přihláška ke stažení

Termín realizace Název kurzu
25. 1. 2015 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duševním onemocněním
11. 2. 2015 Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření
3. 3., 4. 3.,
18. 3.2015
Alternativní a augmentativní komunikace – 24 hodin
14. 4. 2015 Sexualita uživatelů sociálních služeb
26. 5. 2015 Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem
9. 6. 2015 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku
17. 9. 2015 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s projevy agresivního chování

 

Zaměstnanci státní správy a samosprávy - přihláška ke stažení

Téma kurzu zařadíme dle poptávky účastníků. Termín bude přizpůsoben poptávce účastníků.
Zařazeny budou celkem 3 vzdělávací programy pro úředníky ve Středočeském kraji.

Možná témata vzdělávacích programů
Zákon o sociálně právní ochraně dětí – 16 hod
Vedení poradenského rozhovoru
Metody sociální práce s rodinou
Rodinné právo v OZ – 16 hodin
Ochrana zneužívaných a týraných dětí – metody práce s traumaty dětí
Zvládání obtížných komunikačních situací– pro vedoucí úředníky
Zvládání obtížných komunikačních situací
Komunikace s nespolupracujícím klientem
Práce s klientem s projevy agresivního chování
Práce s klientem s projevy agresivního chování– pro vedoucí úředníky
Práce se zadluženým klientem
Prevence stresu a syndromu vyhoření – pro vedoucí úředníky
Prevence stresu a syndromu vyhoření
Komunikace s lidmi se zdravotním postižením a v seniorském věku

 

Pečující osoby - přihláška ke stažení

Téma kurzu zařadíme dle poptávky účastníků. Termín bude přizpůsoben poptávce účastníků.
Zařazeny budou celkem 4 vzdělávací programy pro pečující osoby ve Středočeském kraji.

Možná témata vzdělávacích programů
Zákon o sociálně právní ochraně dětí – 16 hod
Vedení poradenského rozhovoru
Metody sociální práce s rodinou
Rodinné právo v OZ – 16 hodin
Ochrana zneužívaných a týraných dětí – metody práce s traumaty dětí
Zvládání obtížných komunikačních situací– pro vedoucí úředníky
Zvládání obtížných komunikačních situací
Komunikace s nespolupracujícím klientem
Práce s klientem s projevy agresivního chování
Práce s klientem s projevy agresivního chování– pro vedoucí úředníky
Práce se zadluženým klientem
Prevence stresu a syndromu vyhoření – pro vedoucí úředníky
Prevence stresu a syndromu vyhoření
Komunikace s lidmi se zdravotním postižením a v seniorském věku

 

Liberecký kraj

Poskytovatelé sociálních služeb - přihláška ke stažení

Termín realizace Název kurzu
15. 1. 2015 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duševním onemocněním
24. 2., 25. 2.,
11. 3. 2015
Alternativní a augmentativní komunikace – 24 hodin
10. 3. 2015 Sexualita uživatelů sociálních služeb
5. 5. 2015 Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem
14. 5. 2015 Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření
2. 6. 2015 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku
9. 9. 2015 Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření
10. 9. 2015 Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s projevy agresivního chování

 

Zaměstnanci státní správy a samosprávy - přihláška ke stažení

Téma kurzu zařadíme dle poptávky účastníků. Termín bude přizpůsoben poptávce účastníků.
Zařazeny budou celkem 3 vzdělávací programy pro úředníky v Libereckém kraji.

Možná témata vzdělávacích programů
Zákon o sociálně právní ochraně dětí – 16 hod
Vedení poradenského rozhovoru
Metody sociální práce s rodinou
Rodinné právo v OZ – 16 hodin
Ochrana zneužívaných a týraných dětí – metody práce s traumaty dětí
Zvládání obtížných komunikačních situací– pro vedoucí úředníky
Zvládání obtížných komunikačních situací
Komunikace s nespolupracujícím klientem
Práce s klientem s projevy agresivního chování
Práce s klientem s projevy agresivního chování– pro vedoucí úředníky
Práce se zadluženým klientem
Prevence stresu a syndromu vyhoření – pro vedoucí úředníky
Prevence stresu a syndromu vyhoření
Komunikace s lidmi se zdravotním postižením a v seniorském věku

 


Pečující osoby - přihláška ke stažení

Téma kurzu zařadíme dle poptávky účastníků. Termín bude přizpůsoben poptávce účastníků.
Zařazeny budou celkem 4 vzdělávací programy pro pečující osoby v Libereckém kraji.

Možná témata vzdělávacích programů
Zákon o sociálně právní ochraně dětí – 16 hod
Vedení poradenského rozhovoru
Metody sociální práce s rodinou
Rodinné právo v OZ – 16 hodin
Ochrana zneužívaných a týraných dětí – metody práce s traumaty dětí
Zvládání obtížných komunikačních situací– pro vedoucí úředníky
Zvládání obtížných komunikačních situací
Komunikace s nespolupracujícím klientem
Práce s klientem s projevy agresivního chování
Práce s klientem s projevy agresivního chování– pro vedoucí úředníky
Práce se zadluženým klientem
Prevence stresu a syndromu vyhoření – pro vedoucí úředníky
Prevence stresu a syndromu vyhoření
Komunikace s lidmi se zdravotním postižením a v seniorském věku