image

Poděkování za spolupráci

všem zákazníkům, firmám a spolupracujícím organizacím

Dovolujeme si poděkovat všem našim zákazníkům, firmám a spolupracujícím organizacím za dosavadní spolupráci. V letošním „odlišném“ a relativně náročném roce za udržení vazeb a vzájemnou snahu o dodržení našich závazků. Vážíme si vašeho přístupu a vaší flexibility v rámci nutných změn, kterým jsme se při plnění vašich zakázek nevyhnuli. Budeme si přát, aby se příští rok stal rokem, kdy budeme všichni moci dělat svou práci zase tak, jak nejlépe umíme, bez větších komplikací a restrikcí. Přesto je jasné, že pro nás všechny bylo období roku 2020 obdobím přehodnocování ustálených způsobů práce i myšlení a my jsme připraveni se se změnami vypořádat.

Vynasnažíme se vyhovět vašim individuálním požadavkům a věříme v naši další velmi dobrou a přínosnou spolupráci.

S přáním dostatku sil a pevného zdraví do roku 2021

Poradenské a vzdělávací centrum Sociální agentury o. p. s.